Figurka w Kodłutowie

Jadąc od strony Raciąża, po prawej stronie przed wsią Kodłutowo, spotykamy niepozorną figurkę kamienną zwieńczoną krzyżem. Jednak napis na tabliczce pod krzyżem mówi nam o ciekawym wydarzeniu z życia nieodległej wsi Kodłutowo. Chodzi o ugodę w sprawie serwitutów czyli prawa chłopów-włościan do korzystania z dworskich lasów.

Więcej…
 
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1974 r. Pierwotnie funkcjonowało, jako Muzeum Regionalne. W 1986 r. placówka zmieniła nazwę na Muzeum Historii i Kultury Materialnej Małego Miasta a następnie w 1994 r. na Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Bieżuń przekazał muzeum pod skrzydła Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z umową z dniem 1 stycznia 2009 r. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Więcej…
 
Ratusz w Sierpcu

W centrum Sierpca znajduje się klasycystyczny budynek ratusza miejskiego będący własnością Muzeum Wsi Mazowieckiej. Jest on miejscem wystaw czasowych promujących nie tylko kulturę lokalną, ale również kulturę innych narodów.  W ratuszu organizowane są spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej, związane z obrzędowością świąteczną i ludową. Pełna oferta dostępna jest pod linkiem Muzealna szkoła

Więcej…
 
Skansen w Sierpcu

Zajmuje powierzchnię ponad 60 ha pięknie położonego terenu nad rzeką Sierpienicą. Mieści się w granicach administracyjnych miasta Sierpca. Ekspozycję tworzy 10 zagród chłopskich (składających się z budynków mieszkalnych i inwentarskich) oraz karczma, kuźnia, wiatrak, kaplica i kościół. W skansenie można zwiedzić także ciekawe wystawy stałe prezentowane w galerii rzeźby (kolekcja rzeźby ludowej i zabytkowej), powozowni (kolekcja środków transportu dworskiego) i dworze (wnętrza mieszkalne z końca XIX i początku XX w.)

Więcej…